กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสิทธิ์ที่จะอยู่หรือตายและการดูแลผู้ป่วยที่หมดหวัง
เลขเรียก362.17
ผู้แต่งสันต์ หัตถีรัตน์
หัวเรื่อง1. การดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้าย - - แง่จิตวิทยา2. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม