กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การตรวจสอบภายใน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. การตรวจสอบบัญชี,3. รัฐวิสาหกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกฉบับพิเศษ 100 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เลขเรียกสร
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน2. การตรวจสอบภายใน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ส691ห
จำนวน 1 เล่ม