กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องง่าย ๆ กับ {34}IT Audit{34}
เลขเรียก657.450
ผู้แต่งสถาบัน แมจิก ทู ธิงค์
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์เอช เอ็น กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม