กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การตรวจเงินแผ่นดิน. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องTHE CHRONICLE OF OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND SINCE 1875-2015
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. การตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักพิมพ์Office of the Auditor General of Thailand
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพัฒนาการของงานตรวจเงินแผ่นดินและผลงานเด่น
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. การตรวจเงินแผ่นดิน2. การตรวจสอบภายใน - - ไทย,3. การตรวจสอบบัญชี
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งจารุวรรณ เมณฑกา
หัวเรื่อง1. การตรวจเงินแผ่นดิน2. การควบคุมภายใน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ สกสค.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลำดับเหตุการณ์สำคัญในงานตรวจเงินแผ่นดินไทย ๒๔๑๘-๒๕๕๘
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบบัญชี2. การตรวจสอบภายใน - - ไทย,3. การตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน - - ไทย2. การตรวจเงินแผ่นดิน,3. การตรวจสอบบัญชี
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม