กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การตลาด พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องStartup ideas!! ไม่เริ่มคิดใหม่ ก็เดินได้ไกลเท่าเดิม
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งวรสิทธิ์ ภิญโญยาง
วรมน ดำรงศิลป์สกุล
หัวเรื่อง1. การตลา2. การตลาดอินเทอร์เน็,3. การสร้างสรรค์ทางธุรกิ,4. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส
สำนักพิมพ์มติชน : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม