กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การตลาด. พบจำนวนทั้งสิ้น 20 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารการเงินและการตลาดสำหรับนักบริหารไทย
เลขเรียก332
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การเงิน - - การจัดการ,3. การตลาด,4. การบริหาร
สำนักพิมพ์ เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ การบริหารการเงินและการตลาดสำหรับนักบริหารไทย
เลขเรียก332
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การเงิน - - การจัดการ,3. การตลาด,4. นักบริหาร
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหนื่อยชั่วคราว สบายชั่วโคตร
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งภัทรพล ศิลปาจารย์
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การตลาด,3. การลงทุน,4. ความมั่นคงทางการเงิน
สำนักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนการตลาด : Marketing planning
เลขเรียก658.810
ผู้แต่งเพลินทิพย์ โกเมศโสภา
หัวเรื่อง1. การจัดการตลาด2. การตลาด
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบรนด์ที่ใช่ขายอะไรก็มีคนซื้อ
เลขเรียก658.827
ผู้แต่งดลชัย บุณยะรัตนเวช
หัวเรื่อง1. การตลาด
สำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตลาดสำหรับภาครัฐ
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่อง1. การตลาด
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการตลาด : Principles of marketing
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
หัวเรื่อง1. การตลาด
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ท้อป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนลัดการตลาด MBA Harvard
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งปฎิพล ตั้งจักรวรานนท์
หัวเรื่อง1. การตลาด
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาด
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งอดุลย์ จาตุรงคกุล
หัวเรื่อง1. การตลาด
สำนักพิมพ์วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตลาดในศตวรรณที่ 21 หลักสูตรเอ็มบีเอการตลาดฉบับสมบูรณ์แบบที่สุดในปัจจุบัน
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
หัวเรื่อง1. การตลาด2. การจัดการตลาด,3. การตลาดเพื่อการส่งออก
สำนักพิมพ์เอ.อาร์ บิซิเนส เพรส
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวางแผนการตลาดให้ได้ผล ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งเจย์, รอส
กิตติกานต์ อิศระ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การตลาด2. การตลาด - - การจัดการ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตลาด ฉบับ คอตเลอร์
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งคอตเลอร์, ฟิลิป
หัวเรื่อง1. การตลาด2. การตลาด - - การบริหาร
สำนักพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องอยากดังต้องโดดเด่น
เลขเรียก658.827
ผู้แต่งคันเด, แจ๊สเปอร์
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การตลาด2. ความสำเร็จทางธุรกิจ,3. ชื่อการค้า
สำนักพิมพ์เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปลาเล็กกินปลาใหญ่ : กลยุทธ์พลิกเกมการตลาด เพื่อต่อกรกับแบรนด์ผู้นำ
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งมอร์แกน, อาดัม
หัวเรื่อง1. การตลาด2. ธุรกิจ,3. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องIMC & CRM สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
หัวเรื่อง1. การตลาด2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์โฮมบายเออร์ไกด์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องง่าย...เหมือนกันจับวาง : Marketing Management
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. การบริหารการตลาด2. การบริหารธุรกิจ,3. การตลาด
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายข้าวหลังการเจรจารอบอุรุกวัย : สหรัฐอเมริกา และอาเซียบูรพา
เลขเรียก338.13
ผู้แต่งศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัตน์
หัวเรื่อง1. ข้าว - - นโยบายของรัฐ2. ข้าว - - การตลาด
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดร้าน...ไม่อยากอย่างที่คิด
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งปนัดดา แสงธรรมชัย
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ2. ร้านค้าปลีก,3. การตลาด
สำนักพิมพ์เกรท ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม : Blue ocean Strategy
เลขเรียก658.802
ผู้แต่งคิม, ดับเบิลยู. ชาน
หัวเรื่อง1. ผลิตภัณฑ์ใหม่2. ส่วนแบ่งรายย่อย,3. การตลาด
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย การตลาด การบริหารที่ราชพัสดุในเชิงธุรกิจ ในการประชะมสัมนาเชิง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง1. วิสัยทัศน์2. กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่,3. การตลาด,4. ที่ราชพัสดุ - - กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม