กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การตัดสินใจในวัยรุ่น. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด
เลขเรียก158.6
ผู้แต่งรันโด คิม
วิทิยา จันทร์พันธ์ , แปล
หัวเรื่อง1. การตัดสินใจในวัยรุ่น2. วัยรุ่ย - - คำแนะนำทักษะการดำเนินชีวิต
สำนักพิมพ์springbooks
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพันครั้งที่หวั่นไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่
เลขเรียก158.6
ผู้แต่งรันโด คิม
อมรรัตน ทิราพงษ์,แปล
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาประยุกต์2. การตัดสินใจในวัยรุ่น,3. วัยผู้ใหญ่ - -การดำเนินชีวิต
สำนักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม