กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การตัดสินใจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง50 วิธี แก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างฉลาด
เลขเรียก153.83
ผู้แต่งโครเกอรัส, มิคาเอล
คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม,แปล
หัวเรื่อง1. การตัดสินใจ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจงเป็นเจ้างั่งที่ชาญฉลาด Smart Decision
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งธวัชชัย มงคลสกุลฤทธิ์
หัวเรื่อง1. การตัดสินใจ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง50 สถานการณ์วัดใจเจอแบบนี้...จะทำอย่างไรดี
เลขเรียก
ผู้แต่งลี, จอง
หัวเรื่อง1. การตัดสินใจ2. การแก้ปัญหา
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตัดสินใจอย่างได้ผล : Making Decisions
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งเฮลเลอร์, โรเบิร์ต
หัวเรื่อง1. การตัดสินใจ2. ความเป็นผู้นำ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจ : Decision making
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งวีระพล สุวรรณนันต์
หัวเรื่อง1. การวินิจฉัยสั่งการ2. การตัดสินใจ,3. Decision making
สำนักพิมพ์ประยูรวงศ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม