กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การถ่ายภาพ - - ประวัติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องถ่ายรูปเมืองไทยสมัยแรก
เลขเรียก770.9
ผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
หัวเรื่อง1. การถ่ายภาพ - - ประวัติ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อักษรสมัย
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม