กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การทำงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องPrinciples : Life & Work
เลขเรียก158.2
ผู้แต่งเดลิโอ, เรย์ (Dalio, Ray)
จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา, แปล
หัวเรื่อง1. Conduct of lif2. Decision makin,3. Corporate cultur,4. Investment advisor,5. Success in busines,6. Succes,7. การทำงา,8. คุณภาพชีวิตการทำงา,9. การพัฒนาตนเอง 10. จิตวิทยาประยุกต
สำนักพิมพ์เอ็นซิกซ์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจริงๆ แล้ว เจ้านายต้องการอะไรจากเรา
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งฮามาดะ, ฮิเดฮิโกะ
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การพัฒนาบุคลากร,3. การจูงใจในการทำงาน,4. ผู้น,5. การสื่อสารในการบริหารงานบุคค,6. การทำงา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีอยู่ร่วมกับเจ้านายอย่างสันติ
เลขเรียก158.1
ผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาประยุกต2. การพัฒนาตนเอ,3. การทำงา,4. การบริหารงา,5. ความคิดและการคิ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหนื่อยน้อยลงแน่แค่เปลี่ยนนิสัยการทำงาน
เลขเรียก158.7
ผู้แต่งอิไลจาห์, เบน
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาประยุกต2. จิตวิทยาการทำงา,3. การทำงา,4. การเพิ่มประสิทธิภาพงา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำเร็จได้สไตล์คนขี้เกียจ
เลขเรียก158.7
ผู้แต่งนะโอะยุกิ ฮนดะ
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาประยุกต2. จิตวิทยาการทำงา,3. การทำงา,4. ความสำเร็,5. ความคิดและการคิ
สำนักพิมพ์ช็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม