กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การทำงาน - - การประเมิน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารผลงาน : How to manage performance
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งบาคอล, โรเบิร์ต
อัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การทำงาน - - การประเมิน2. มาตรฐานการทำงาน
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม