กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขเรียก353.46
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบ2. การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขเรียก353.46
ผู้แต่งสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบ2. การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง,3. การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
สำนักพิมพ์สยามคัลเลอร์พริน
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดแฟ้ม10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย
เลขเรียก352.361
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฎิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ.2552
เลขเรียก353.46
ผู้แต่งสำนักงาน ปปช.
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง2. การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม