กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การทูต - - ศัพท์บัญญัติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำศัพท์ - คำย่อ ทางการทูตและการต่างประเทศ
เลขเรียก327.03
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง1. การทูต - - คำย่อ2. การทูต - - คำศัพท์,3. การทูต - - ศัพท์บัญญัติ
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำศัพท์ - คำย่อ ทางการทูตและการต่างประเทศ
เลขเรียก327.03
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ. สถาบันการต่างประเทศ
หัวเรื่อง1. การทูต - - คำย่อ2. การทูต - - ศัพท์บัญญัติ,3. การทูต - - คำศัพท์
สำนักพิมพ์กระทรวงการต่างประเทศ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม