กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การท่องเที่ยว. พบจำนวนทั้งสิ้น 18 รายชื่อ

ชื่อเรื่องTOP 100 เยือนถิ่นมนต์ขลัง นอนฟังเสียงคลื่น
เลขเรียก641.238
ผู้แต่งธนานันท์ วิไลลักษณ์
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์มัลติมีเดีย
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTOP 10 สุดยอดความงามมหัศจรรย์เมืองไทย
เลขเรียก915.639
ผู้แต่งอนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์สารคดี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง75 เทศกาล งานประเพณีทั่วไทย ที่คนไทยต้องไปสักครั้ง
เลขเรียก390.09
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์บ้านผู้นำ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเที่ยวตามจังหวะเชก
เลขเรียก917.1
ผู้แต่งนายรอบรู้
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ไปเที่ยวแบบตึ๋งหนืดกันดีกว่า
เลขเรียก
ผู้แต่งฮอ ยูน จอง
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอดเที่ยวทุกภาคสนุกทั่วไทย
เลขเรียก917.1
ผู้แต่งนายรอบรู้
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ทวีวัฒน์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถานที่มหัศจรรย์รอบโลก ชุดท่องโลกความรู้ 101 วัน
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งปาร์ก, ยอง ซู
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอดเที่ยวทั่วไทยคึกคักหน้าหนาว
เลขเรียก917.1
ผู้แต่งนายรอบรู้
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ทวีวัฒน์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขาว่าข้อย บ้า : อุทยานบาเจียง แขวงจำปาสัก
เลขเรียก910.41
ผู้แต่งวิมล กิจบำรุง
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจังหวัดเพชรบูรณ์
เลขเรียก915.2
ผู้แต่งสุรัตน์ เชิดสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ชีวิต เข็มทิศหัวใจ
เลขเรียกรส
ผู้แต่งเพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว2. การเดินทาง,3. เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์อิมเมจ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจียงหนานแสนงาม
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว2. การท่องเที่ยว - - เจียงหนาน,3. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 24,4. ,5. จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่และคู่มือเที่ยวไทย'55
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งThinknet
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว2. การท่องเที่ยว - - ไทย,3. แผนที่ - - ไทย
สำนักพิมพ์Thinknet
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตามรอยเสด็จฯ เกาะช้างจังหวัดตราด
เลขเรียก915.936
ผู้แต่งอภิลักษณ์ เกษมผลกูล
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว2. ตราด - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจังหวัดพิษณุโลก
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งสุขสวัสดิ์ ลิ้มรุ่งเรือง
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว2. สถานที่สำคัญ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเสด็จประพาสต้นมาเป็นโครงการพระราชดำริ พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2518
เลขเรียก915.931
ผู้แต่งสำนักพระราชวัง
หัวเรื่อง1. จดหมายเหตุ2. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขเรียกรป
ผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี - - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการจัดสรรรางวัลการท่องเที่ยวภายในประเทศของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุวรรณี กิจกำจรกุล
หัวเรื่อง1. สุวรรณี กิจกำจรกูล - - ผลงาน2. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม