กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การนิเทศลูกจ้าง. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเทคนิคการสอนงาน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งแม็คมานัส แพตตี้
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การนิเทศลูกจ้าง
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม