กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริงานบุคคล. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องศิลปะการใช้คนของเหมาเจ๋อตง
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
หัวเรื่อง1. การบริงานบุคคล
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภารกิจผลิกผัน CEO : Human Capital Series
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งม.ล. ชัยวัฒน์ ชยางกูร
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. การบริงานบุคคล
สำนักพิมพ์เออาร์ไอพี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม