กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารการพัฒนา. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการ การบริหาร
เลขเรียก351
ผู้แต่งทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การบริหารการพัฒนา,3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,4. รัฐประศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์TPN Press
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารการพัฒนา
เลขเรียก352.17
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. การบริหารการพัฒนา2. เกษตรทฤษฎีใหม่ - - ไทย,3. เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม