กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารความเสี่ยง. พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการเทรด FOREX เป็นอาชีพ
เลขเรียก658.428
ผู้แต่งเกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา
หัวเรื่อง1. การบริหารความเสี่ยง
สำนักพิมพ์เกรท ไอเดีย
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร กระทรวงสาธารณสุข
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งศุภกิจ ศิริลักษณ์
หัวเรื่อง1. การบริหารความเสี่ยง
สำนักพิมพ์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ทันความเสี่ยง
เลขเรียก658.15
ผู้แต่งแอพการ์, เดวิด
หัวเรื่อง1. การบริหารความเสี่ยง2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ็กเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร
เลขเรียก658.155
ผู้แต่งนฤมล สอาดโฉม
หัวเรื่อง1. การบริหารความเสี่ยง2. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยง = Risk management
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่อง1. การบริหารความเสี่ยง2. ความเสี่ยง,3. ประกันภัย
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบริหาร
เลขเรียก658.155
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การบริหารความเสี่ยง2. นักบริหาร
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรจากหลักการสู่ภาคปฎิบัติ
เลขเรียก658.155
ผู้แต่งเจนเนตร มณีนาค
หัวเรื่อง1. การบริหารความเสี่ยง2. บริษัทยูโนแคล
สำนักพิมพ์ไฟนอล การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม