กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารคุณภาพโดยรวม. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารวิถีพุทธ ตอน : การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management : TQM)
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
หัวเรื่อง1. การบริหารคุณภาพโดยรวม
สำนักพิมพ์อริยชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTQM คู่มือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งวิฑูรย์ สิมะโชคดี
หัวเรื่อง1. การบริหารคุณภาพโดยรวม2. การควบคุมคุณภาพ
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำ 5 ส อย่างมีชีวิตชีวา
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งมังกร โรจน์ประภากร
หัวเรื่อง1. การบริหารคุณภาพโดยรวม2. การบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม