กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารงานบุคคล พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนิวโรเทรนนิ่ง...ผ่าสมองสอนพนักงาน
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสุพจน์ นาคสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคค2. การฝึกอบร
สำนักพิมพ์เอส อาร์ เซ็นเตอร์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม