กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารงานบุคคล พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนิวโรเทรนนิ่ง...ผ่าสมองสอนพนักงาน
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสุพจน์ นาคสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคค2. การฝึกอบร
สำนักพิมพ์เอส อาร์ เซ็นเตอร์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักแนวคิด นโยบาย และทิศทางการบริหารคน
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคค2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สำนักพิมพ์แอร์บอร์น พรินต์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย
เลขเรียกสร 352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ2. การบริหารงานบุคค,3. ข้าราชการพลเรือ
สำนักพิมพ์แมนไคนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม