กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารงานบุคคล- -บรรณานุกรม. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องผู้จุดประกายการรักการอ่านเพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เลขเรียก016.3
ผู้แต่งทักษิณ ชินวัตร
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล- -บรรณานุกรม
สำนักพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม