กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารงานเหรียญกษาปณ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาดูงาน การผลิตการจัดโครงสร้างองค์กร และการบริหารงานเหรียญกษาปณ์ งานพิพิธภัณฑ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์2. การบริหารงานเหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม