กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการนำแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุมาประยุกต์ใช้กับกรณีของจังหวัดนครสวรรค์
เลขเรียกกศ.346.043
ผู้แต่งวิสาล ทาจวง
หัวเรื่อง1. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - จังหวัดนครสวรรค์
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาภายในเขตชุมชนเมืองนครพนม
เลขเรียกกศ.346.043
ผู้แต่งวิสันต์ เศิกสิริ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - จังหวัดนครพนม2. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. แผนยุทธศาสตร์2. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม