กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารจัดการเงินงบประมาณ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารจัดการเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2550
เลขเรียกผลาน
ผู้แต่งเมธาวี แก้วนวล
หัวเรื่อง1. การบริหารจัดการเงินงบประมาณ2. เมธาวี แก้วนวล- -ผลงาน
สำนักพิมพ์การคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม