กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารธุรกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 39 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลยุทธ์อัจฉริยะเอาชนะคู่แข่ง
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งแชมปี้ จิม
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ 100 กลยุทธ์
เลขเรียก658
ผู้แต่งธีรยุส วัฒนาศุภโชค
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ,3. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSamsung's Way วิถีแห่งผู้ชนะ
เลขเรียก658
ผู้แต่งฮยองจิน มุน, จอห์น
ภัททิรา จิตต์เกษม แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ HOW TO
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดเป็น รวยก่อน
เลขเรียก658
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ,3. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการแห่งอนาคต
เลขเรียก
ผู้แต่งฮาเมล, แกรี่.
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์กร2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปลาเล็กกินปลาใหญ่ : กลยุทธ์พลิกเกมการตลาด เพื่อต่อกรกับแบรนด์ผู้นำ
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งมอร์แกน, อาดัม
หัวเรื่อง1. การตลาด2. ธุรกิจ,3. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้จัดการมือทอง : Real Manager
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งไอ เอ็ม บุ๊คส์
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องง่าย...เหมือนกันจับวาง : Marketing Management
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. การบริหารการตลาด2. การบริหารธุรกิจ,3. การตลาด
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเริ่มต้นอย่างไร...เมื่อจะนำ COMPETENCY มาใช้ในองค์กร
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,3. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ส.ส.ท สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำนโยบายการบริหารงานขององค์การธุรกิจไทยไปปฏิบัติ: ศึกษาปรากฏการณ์ปัญหาในอดีตเพื่อการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21
เลขเรียก658.02
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การบริหารจัดการ2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์กรแห่งทศวรรษ เพราะสนุก จึงสำเร็จ
เลขเรียก650.13
ผู้แต่งพัฒนะ บุราศิริ
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์MINIBEAR PUBLISHING
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดร้านรับล้าน
เลขเรียก658.646
ผู้แต่งสุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์เพื่อนคู่คิด
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณคือโค้ช
เลขเรียก658.52
ผู้แต่งวิสา ฑีฆายุ
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพ่อรวยสอนลูก # 2 เงินสี่ด้าน พ่อรวยชี้ทางสู่อิสรภาพทางการเงิน
เลขเรียก658
ผู้แต่งคิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคขายไอเดีย : ขายไอเดียได้ในทุกสถานการณ์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งคอตเตอร์ จอหน์ พี
อรพิน ยงวัฒนา,แปล
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวยด้วยแบรนด์
เลขเรียก658.04
ผู้แต่งพันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารด้วยรัก
เลขเรียก658
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคลุกฝุ่นกับงาน 3
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งศิริพล ยอดเมืองเจิรญ
พงษ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ (ผู้แต่งร่วม)
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้ OFC & OBU
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. กลยุทธ์ทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอัจฉริยะระดับสากล : The Most Intellingent Business Strategies
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งไอ เอ็ม บุ๊คส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนต้นทุน : Cost Planning
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลดต้นทุน : Cost Down
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งประยูร อัครบวร
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การจัดการองค์การ,3. องค์การ- -การบริหาร
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดซื้อ : Purchasing Strategies
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งไอ เอ็ม บุ๊คส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การบริหาร,3. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจร่วมสมัย
เลขเรียก650
ผู้แต่งผลิน ภูเจริญ
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์Palin Phoocharoon
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSmart Think สุดยอดผู้นำ
เลขเรียก658
ผู้แต่งสุวิภา บุษยบัณฑูร
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมากกว่าเรื่องบัญชี สำหรับผู้บริหาร : More than Account for MD
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. ผู้บริหาร
สำนักพิมพ์อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกอบกู้ธุรกิจตามแนวคิดผู้บริหารยุคใหม่ : Survive Business...by Smart Executinve
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. ผู้บริหาร,3. กรจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจคู่มือการวางแผนกลยุทธ์การจัดทำ BSC (Balanced Scorecared)
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งอัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ -- ไทย2. ประสิทธิผลองค์การ -- การประเมิน,3. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดเป็นรวยก่อน จบ ป.4 ....ก็เป็นเศรษฐีได้
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ธัญนก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำสอนสุดท้าย
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งโควีย์, สตีเฟ่น อาร์
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, ผู้เรียบเรียงธัญญ์ ขจรรุ่งศิลป์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเจ้าของกิจการ
เลขเรียก658
ผู้แต่งคณิต พูนผล
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ,3. การจัดการ
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs
เลขเรียก658.022
ผู้แต่งโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์
หัวเรื่อง1. ธุรกิจขนาดย่อม2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์เศรษฐีจากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ = The Billionaire of real estate rental
เลขเรียก333.3
ผู้แต่งบุญชนะ บุญเลิศ
หัวเรื่อง1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์- -การลงทุน2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ทีเคพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ด (ไม่) ลับ...การบริหาร + การพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก333.3
ผู้แต่งประทีป ตั้งมติธรรม
หัวเรื่อง1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ็น.พี สกรีนพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCEO มองซีอีโอโลก
เลขเรียก658
ผู้แต่งวิกรม กรมดิษฐ์
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์อัลลายด์ พริ้นเตอร์ส
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
เลขเรียก350
ผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
หัวเรื่อง1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การบริหารธุรกิจ,3. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ = Sufficiency Economy A New Philosophy in the Global World
เลขเรียก330.9
ผู้แต่ง หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง2. การบริหารธุรกิจ,3. ธุรกิจ -- วิจัย,4. นักธุรกิจ -- สัมภาษณ์,5. Sufficiency economy
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม