กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารบุคคล - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคลในประเทศไทย
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งอมร รักษาสัตย์
โสรัจ สุจริตกุล
หัวเรื่อง1. การบริหารบุคคล - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2514
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร
เลขเรียก302.14
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. การบริหารบุคคล - - ไทย2. มนุษยสัมพันธ์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ไทยศิริ 2 Art {38} Design
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับคุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข ... [และคนอื่นๆ]
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- ไทย2. ระบบราชการ -- ไทย,3. การบริหารบุคคล - - ไทย,4. การบริหารรัฐกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม