กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารพัสดุ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องครบรอบ 25 ปี สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การบริหารพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม