กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารรัฐกิจ - - การมีส่วนร่วมของประชาชน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งโภคิน พลกุล
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - - การมีส่วนร่วมของประชาชน2. การฟังเสียงมหาชน
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม