กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารรัฐกิจ - - สหรัฐอเมริกา. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องมาตรการเศรษฐกิจโอบามา
เลขเรียก351.73
ผู้แต่งปรีชา ทิวะหุต
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - - สหรัฐอเมริกา2. นโยบายเศรษฐกิจ - - สหรัฐอเมริกา
สำนักพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม