กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารรัฐกิจ - - ส่วนภูมิภาค. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : กลยุทธ์บริหารภาครัฐ
เลขเรียก351.14
ผู้แต่งศุภชัย ยาวะประภาษ
หัวเรื่อง1. การปกครองท้องถิ่น - - ไทย2. การบริหารรัฐกิจ - - ส่วนภูมิภาค
สำนักพิมพ์สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม