กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารรัฐกิจ - - ไทย - - รวมเรื่อง. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาข้าราชการ {34} ข้าราชการไทยในสหัสวรรษใหม่{34}
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย - - รวมเรื่อง2. ข้าราชการ - - ไทย - - รวเรื่อง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ขุนนนท์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม