กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารองค์การ - - ประสบการณ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคนแพ้มองแต่ปัญหา คนชนะมองหาทางออก
เลขเรียก658.04
ผู้แต่งคิมซองโฮ
หัวเรื่อง1. การบริหารองค์การ - - ประสบการณ2. การทำงาน - - แง่จิตวิทย,3. การวางแผ,4. ความคิดและการคิ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม