กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหารเวลา. พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทำงานหนักเท่าไร ทำไมไม่รวยสักที
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งอภิชาติ สิริผาติ
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคคล2. การบริหารเวลา
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเร็วไม่ว่าช้าให้เป็น
เลขเรียก306
ผู้แต่งฮอเนอร์, คาร์ล
กรรณิการ์ พรมเสาร์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การใช้เวลาว่าง2. เวลา - - แง่จิตวิทยา,3. การบริหารเวลา,4. รูปแบบการดำเนินชีวิต
สำนักพิมพ์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดลับจัดการเวลา
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งไบรด์,แม็ค
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีหลีกเลี่ยง 199 สถานการณ์ที่ทำให้เสียเวลา
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งบอนด์, วิลเลี่ยม เจ.
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทักษะการบริหารเวลา
เลขเรียก650.11
ผู้แต่งราฟโฟนี, เมลิสสา.
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกินกบตัวนั้นซะ : 21 วิธีอันยอดเยี่ยม เพื่อหยุดการผัดวันประกันพรุ่งและทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งเทรซี, ไบรอัน
วรรธนา วงษ์ฉัตร, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา
สำนักพิมพ์ต้นไม้
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งเทรซี่, เดคแคลน
ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดงาน จัดกาล ให้ลงตัว
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งโอฬาร กลีบพุฒ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา2. การทำงาน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใช้{34}เวลา{34}มาสร้างความสำเร็จ
เลขเรียก658.4093
ผู้แต่งจีฮยอน,คิม
วิทิยา จันทร์พันธ์ , แปล
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา2. ความสำเร็จ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ HOW TO
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสู่ชีวิตการงานอันเรียบง่าย
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งเซนต์เจมส์ , อีเลน
นุชจรีย์ ชลคุป , ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา2. คุณภาพชีวิตการทำงาน,3. ประสิทธิผลองค์การ
สำนักพิมพ์บลิส พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารเวลา : Manage Your time
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งฮินเดิล, ทิม
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา2. นักบริหาร - - การบริหารเวลา
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องทำน้อยให้ได้มาก
เลขเรียก658.4093
ผู้แต่งบาบัวต้า, ลีโอ
วิกันดา พินทุวชิราภรณ์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การบริหารเวลา
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม