กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบัญชีต้นทุน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
เลขเรียก657.42
ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
หัวเรื่อง1. การบัญชีต้นทุน2. การจัดการ - - การบัญชี
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์ความรู้ที่สำคัญด้านต้นทุนสำหรับนักบริหารไทย= Costing for executive
เลขเรียก657.42
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การบัญชีต้นทุน2. นักบริหาร -- ไทย
สำนักพิมพ์ม.ป.ท.
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม