กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบัญชีทรัพย์สิน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
เลขเรียก657.7
ผู้แต่งสำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
หัวเรื่อง1. การบัญชีทรัพย์สิน2. การบัญชี
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม