กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบัญชีบริหาร พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)
เลขเรียก658.1511
ผู้แต่งไตรรงค์ สวัสดิกุล
หัวเรื่อง1. การบัญชีบริหา2. การบัญชีต้นทุ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม