กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การปกครอง - - เศรษฐกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : การตัดสินใจและอิทธิพลของต่างประเทศ
เลขเรียก351
ผู้แต่งเกียรติ สิทธีอมร
หัวเรื่อง1. การบริหารงานภาครัฐ2. การปกครอง - - เศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม