กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การปกครองท้องถิ่น - - คดี. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
หัวเรื่อง1. การปกครองท้องถิ่น - - คดี2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง,3. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม