กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การปฎิรูปที่ดิน. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
เลขเรียก333
ผู้แต่งสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หัวเรื่อง1. การปฎิรูปที่ดิน
สำนักพิมพ์สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขเรียก333.1
ผู้แต่งสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม
หัวเรื่อง1. การปฎิรูปที่ดิน2. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน - - กฎหมาย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินงานปฎิรูปที่ดินในที่ดินพระราชทานและที่ดิน โดยเสด็จพระราชกุศล
เลขเรียก333.315
ผู้แต่งสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หัวเรื่อง1. ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร2. การปฎิรูปที่ดิน,3. ที่ดินเพื่อการเกษตร,4. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, -- 2470-
สำนักพิมพ์สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม