กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การปฎิรูประบบราชการไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการ : ทางออกของการแก้ปัญหาและฟันฝ่าวิกฤต
เลขเรียก351.004
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการไทย2. การบริหารรัฐกิจ,3. ข้าราชการพลเรือน - อัตรากำลัง,4. ระบบราชการ - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการ : ยุทธศาสตร์สำคัญของการเปลี่ยนแปลง
เลขเรียก351.004
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - ไทย2. การปฎิรูประบบราชการไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม