กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การปฏิรูป หลักสูตร. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปฏิรูปหลักสูตร ตามพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 : ข้อคิดจากการปฏิรูปหลักสูตรของสหราชอาณาจักร
เลขเรียก375
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การปฏิรูป หลักสูตร
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม