กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การปฏิรูปที่ดิน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง6 มีนาคม 2548 ครบรอบวันสถาปนา 30 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม
หัวเรื่อง1. การปฏิรูปที่ดิน
สำนักพิมพ์เคล็ดไทย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
เลขเรียก346.044
ผู้แต่งอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการนโยบายที่ดิน2. การจัดการที่ดิน,3. การปฏิรูปที่ดิน
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม