กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การปฏิเสธ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องวิธีปฏิเสธอย่างแยบยล
เลขเรียก153.852
ผู้แต่งกูฝาน, หวางซื่อเสียง
อธิคม สวัสดิญาณ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การปฏิเสธ2. การจูงใจ (จิตวิทยา)
สำนักพิมพ์เต๋าประยุกต์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม