กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การประชาสัมพันธ์ - - นโยบายของรัฐ - - คู่มือ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า : การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งวุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร2. การประชาสัมพันธ์ - - นโยบายของรัฐ - - คู่มือ,3. บริการลูกค้า
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่สี่ (พ.ศ. 2545 - 2549) ไปสู่การปฏิบัต
เลขเรียก352.74
ผู้แต่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
หัวเรื่อง1. คู่มือการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่สี่ (พ.ศ. 2545 - 2549) ไปสู่การปฏิบัติ2. การประชาสัมพันธ์ - - นโยบายของรัฐ - - คู่มือ
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม