กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การประชาสัมพันธ์ - - นโยบายของรัฐ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสรุปผลการประชุมชี้แจงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งส่วนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
หัวเรื่อง1. กรมประชาสัมพันธ์2. การประชาสัมพันธ์ - - นโยบายของรัฐ
สำนักพิมพ์กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม