กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การประชาสัมพันธ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งนงลักษณ์ สุทธิวัฒพันธ์
หัวเรื่อง1. การประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์อัลฟ่า พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดไอเดียการทำพีอาร์
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งไบลธ์, จิม
หัวเรื่อง1. การประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องการประชาสัมพันธ์การจัดประชุม The Technical Meeting of Mints in ASEAN (TEMAN)
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งสุภวุฒิ รังษีภโนดร
หัวเรื่อง1. การประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
เลขเรียก659.2
ผู้แต่ง รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
หัวเรื่อง1. การประชาสัมพันธ์2. การเขียน,3. การเขียนบทวิทยุ,4. การเขียนบทโทรทัศน์
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลของสมาคมการจัดการแห่งสหรัฐอเมริกา
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งดิเลนไซเดอร์, โรเบิร์ด แอล
วรัชญ์ ครุจิต, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การประชาสัมพันธ์2. สื่อมวลชน,3. การสื่อสาร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งรัศมี อริยะสุนทร
หัวเรื่อง1. การประชาสัมพันธ์2. หนังสือพิมพ์ - - การพิมพ์
สำนักพิมพ์ฝ่ายประชาสัมพัธ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิด พูด ทำ ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้โดนใจผู้รับ
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งนงลักษณ์ สุทธิวัฒพันธ์
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์,3. การประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์บุ๊คส์ ทู ยู
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโรงกษาปณ์รังสิต
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งชวลิต พุฒพิสุทธิ์
หัวเรื่อง1. ชวลิต พุฒพิสุทธิ์ - - ผลงาน2. การประชาสัมพันธ์,3. การสื่อสาร
สำนักพิมพ์กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม