กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การประเมินความเสี่ยง. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2547
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หัวเรื่อง1. การประเมินความเสี่ยง2. สหกรณ์ - - การเงิน
สำนักพิมพ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม