กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย กรณีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านพัสดุของส่วนบริหารทั่วไป ซึ่งมีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการกำหนด
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งสมคิด อินทรา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา2. ส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกร,3. สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการตรวจราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามผู้ตรวจราชการกรม
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งสมคิด อินทรา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา2. ส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกร,3. สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม