กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดแสดงและเผยแพร่ ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งชวนพิศ ทองใบ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา,3. ศาลาธนารักษ์ 1 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขวัญกำลังใจของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งจิราวรรณ สีหนนท์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. ส่วนอำนวยการ สำนักกษาปณ,3. สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนการจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ณ ศาลาธนารักษ์ 1
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ - - ชำนาญกา,3. สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด,4. ศาลาธนารักษ์ 1 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์พัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งพนักงานทุนหมุนเวียน การแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งชวนพิศ ทองใบ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา,3. ศาลาธนารักษ์ 1 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปลี่ยนการจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ณ ศาลาธนารักษ์ 1
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา,3. ศาลาธนารักษ์ 1 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและเทคนิคการจัดงานพิธีการของกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งอภิรักษ์ คำสกุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา,3. ส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกร
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดงานพิธีวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 84 ปี
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งอภิรักษ์ คำสกุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา,3. ส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกร
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม
ปีที่พิมพ์2561 2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดเสวนา เสน่ห์บางลำพู ธนารักษ์คู่ชุมชน ที่พิพิธบางลำพู (ความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน)
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งวณิษา ปัตพิบูลย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. ส่วนเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ,3. สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพัฒนาศาลาธนารักษ์ 2 สู่ต้นแบบพิพิธภัณฑ์เงินตราไทยในส่วนภูมิภาค
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งวณิษา ปัตพิบูลย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. ส่วนเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ,3. สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการงานรับจ้างจัดสร้าง/ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งวิลัยวรรณ คือสูงเนิน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. ส่วนพัฒนาธุรกิจ สำนักกษาปณ,3. สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561 2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือและหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาค่าจัดทำผลิตภัณฑ์สั่งจ้าง
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งวิลัยวรรณ คือสูงเนิน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. ส่วนพัฒนาธุรกิจ สำนักกษาปณ,3. สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักบริหารเงินตราในบริเวณพื้นที่โรงกษาปณ์รังสิต (ระยะที่ 1)
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งมณฑาทิพย์ พิชญาภรณ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. ส่วนอำนวยกา,3. สำนักบริหารเงินตร,4. นักจัดการงานทั่วไป - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานฝีมือของสำนักกษาปณ์
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งจิราวรรณ สีหนนท์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. ส่วนอำนวยการ สำนักกษาปณ,3. สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งชีรกัญญา หวังเจริญรุ่ง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. ส่วนอำนวยการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งชีรกัญญา หวังเจริญรุ่ง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. ส่วนอำนวยการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม